0 212 612 78 27

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Web Sitelerinde Bulunması Gerekenler;

 • Şirketin Sicil Numarası
 • Ticaret Unvanı
 • İşletmenin Merkezi
 • Taahhüt Edilen ve Ödenen Sermaye Tutarı
 • Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Müdürlerin Adları-Soyadları.

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Firmaların Web Sitelerinden Duyurmak Zorunda Oldukları;

 • Bölünen Şirketler Bölündüklerini İnternet Sitesinde Duyurulacak
 • Bölünen Şirketler Alacaklarını İnternet Sitesinde İlan Edecekler
 • Payların Elden Çıkarılması veya Kazanılması Halinde İnternet Sitesinden Duyuru Yapılacak
 • Fesih Davaları İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • Yönetim Kuruluna Seçilenlerin Tescil Olunduğu İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • Genel Kurulca Seçilen Şirket Denetçisi İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • Genel Kurul Kararı İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • Finansal Tabloların Müzakeresine Yönelik Erteleme Kararı İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • Genel Kurul Tutanağı İnternet Sitesinde İlan Olacak.
 • Genel Kurul Yetkili Temsilcileri İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • İptal ve Butlan Davaları İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • İptal ve Butlan Davasına İlişkin Mahkeme Kararı İnternet Sitesinde İLan Olacak
 • Esas Sözleşmenin Değiştrilmesine İlişkin Karar İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • Sermayenin Arttırılmasına İlişkin Karar İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • Yeni Pay Alma ile İlgili Karar İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • Sermaye Borcunu Yerine Getirmeyen Ortağa Yapılan İhtar İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Çıkarılması Kararı İnternet Sitesnde İlan Olacak
 • Finansal Tablolar, Yıllık Faaliyet Raporu, Kar Dağtımına İlişkin Kararlar İnternet Sitesinde İlan Olacak
 • Alacaklıların Çağırılması ile İlgili Bildiri İnternet Sitesinde İlan Olacak